BSO

AfbeeldingBSO staat voor “buitenschoolse opvang” en VSO staat voor “voorschoolse opvang” De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het convenant (contract) dat onze school heeft afgesloten met Kinderopvang Snoopy. Op de informatieavond aan het begin van het schooljaar zijn de ouders hierover ingelicht. Voor al uw vragen met betrekking tot voor- en naschoolse opvang kunt u dus terecht bij Kinderopvang Snoopy. Website http://www.kinderopvangsnoopy.nl of T. 0172-500512

BUITENSCHOOLSE OPVANG (BSO)

Op de BSO begeleidt Snoopy kinderen van 4 jaar t/m de basisschoolleeftijd in hun vrije tijd. De pedagogisch medewerkers halen de kinderen lopend uit school. Fruit, limonade, thee en ontbijtkoek staan klaar om met elkaar in leeftijdsgroepen de ervaringen van de dag te delen. Samen met de kinderen worden activiteiten bedacht en uitgewerkt. Zodoende sluiten we goed aan bij de belevingswereld en interesse van de kinderen in alle leeftijden. In de schoolvakanties worden leuke vakantieprogramma’s aangeboden met de meest uiteenlopende activiteiten. Ouders en leiding begeleiden het kind steeds meer naar zelfstandigheid. Als het kind er aan toe is wordt in overleg met kind en ouders een zelfstandigheidsformulier ingevuld waardoor het b.v. zelf naar de BSO mag komen als hij/zij daar aan toe is of zelf naar een sportclubje mag gaan vanuit de BSO.

Op de BSO biedt Snoopy op alle dagen VOORSCHOOLSE OPVANG (VSO).

Als de school dicht is, is Snoopy open !!!

Meer info over de BSO en/of VSO én inschrijving? http://www.kinderopvangsnoopy.nl of telefonisch Snoopy’s kindplanning 0172-500312.