Esselyckerwoude

Het onderwijs op Esselyckerwoude is niet alleen vóór de kinderen, maar ook ván onze kinderen. Wij willen onze leerlingen uitdagen door middel van samenwerking te leren, zichzelf te ontwikkelen en te groeien. We werken handelingsgericht, dat wil zeggen dat leerlingen worden aangesproken op hun mogelijkheden en talenten. We richten ons hierbij op betrokkenheid, welbevinden en optimale ontwikkeling.

Als een rode draad door onze school lopen de kanjertrainingen. Deze kanjerlessen zijn gericht op het aanleren en vergroten van sociale vaardigheden zodat kinderen zich verantwoordelijk voor elkaar voelen.

IMG_8597  IMG_8657

Esselyckerwoude: de school waar ieder kind een kanjer wordt!