Ouderraad (OR)

De ouderraad is actief betrokken bij alle activiteiten en evenementen op school. Ook beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage is voor de kinderen en de school heel belangrijk.  De ouderbijdrage staat namelijk garant voor een gezellig Sinterklaasfeest, Kerstfeest, kleuterfeest, een goede jaarafsluiting en nog veel meer extra’s die niet onder een bestuurlijke begroting vallen.

De ouderbijdrage is vastgesteld op € 30,00 per jaar per leerling.
Ook regelt de OR het jaarlijkse schoolreisje. Vanaf groep 3 gaan de kinderen op schoolreisje.
Voor dit schoolreisje is de bijdrage € 25,00 per jaar per leerling.

Vrijwillige ouderbijdrage: € 30,00
Schoolreisje bijdrage: € 25,00
Totaal: € 55,00

Indien de bijdrage aan het schoolreisje niet wordt betaald, kan uw kind niet mee en zal hij/zij opgevangen worden op school met een vervangend dagprogramma.

Het rekeningnummer van de OR: NL22 RBRB 0648 6409 65 t.n.v. OR Esselyckerwoude in Woubrugge.

In de OR zitten de volgende personen:
Mieke Vitters (voorzitter)

Chantalle Bosman

Vanuit het team:

Bas van der Tang & Noraly Dekker

 

Luizencontrole:

De luizencontrole wordt door de ouderraad gecoördineerd. Iedere maandag na een vakantie is er een luizencontrole. De controle wordt gedaan door vrijwillige ouders van school.

Mocht erbij een leerling luizen gevonden worden, dan wordt u als ouder gebeld om uw kind/kinderen op te halen en thuis te behandelen. Na de behandeling mag de leerling weer terug naar school. Graag ook zelf thuis uw kind/kinderen blijven controleren.

Mocht u luizen vinden, geef het door aan de leerkracht, zodat we een extra controle kunnen houden.

De luizencontrole wordt door de ouderraad gecoördineerd.