Schoolgids

Hieronder kunt u de schoolgids bekijken van openbare basisschool Esselyckerwoude. Deze schoolgids is voor ouders van kinderen die onze school al bezoeken. Maar ook voor ouders die nog voor de keuze staan naar welke school zij hun kind laten gaan.

Wij vertellen in deze gids graag hoe wij op obs Esselyckerwoude werken, wat wij belangrijk vinden en wat wij van ouders verwachten. Zo kunt u onder andere lezen dat wij kindgericht zijn en dat onze werkwijze gestoeld is op Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Wij hopen dat u deze schoolgids met genoegen zult lezen.

Esselyckerwoude_webgids1819