TSO

AfbeeldingTSO staat voor “tussen schoolse opvang”; dit is de opvang tussen de middag (de vroegere overblijf). De kinderen eten gezamenlijk hun lunch,waarna er tijd is om te spelen of knutselen. Hiervoor is speelgoed en knutselmateriaal aanwezig in het overblijflokaal. Kinderopvang Snoopy verzorgt/coördineert de TSO bij ons op school.

  • Wilt u gebruik maken van de TSO, vraag dan om een inschrijfformulier bij het overblijf-team of Download hier  het inschrijfformulier
  • Heeft uw kind een abonnement? Dan stellen wij het op prijs als u uw kind afmeld als hij of zij niet komt. Bel dan minstens 1 dag van te voren om u kind(eren) af te melden, of stuur een sms.
  • Heeft uw kind al een strippenkaart? Bel dan minstens 1 dag van te voren om u kind(eren) aan- of af te melden, of stuur een sms.

Snoopy TSO-coördinator, Marlies Tijssen

Maandag, dinsdag en donderdagochtend tussen 07:4508:00 uur

Het overblijfreglement 2018-2019 kunt u HIER nalezen.

Heeft u een vraag over de organisatie van TSO? Stuur dan een mail naar tso.wou@live.nl

Heeft u een financiële vraag inzake TSO? Stuur dan een mail naar tsoadministratie@kinderopvangsnoopy.nl